Lõi thiết bị bay có nóng không

Lõi thiết bị bay là sự kết hợp giữa nam châm và dòng điện để tạo ra từ trường. Lõi thiết bị bay gồm một bảng mạch và 1 nam châm tròn để tạo ra từ trường. Do sử dụng dòng điện để tạo ra từ trường, và khi đặt một vật lên lõi thiết bị bay càng nặng thì từ trường phải ổn định, nên lõi thiết bị bay sẽ trở nên nóng hơn.

Lõi thiết bị bay dùng để nâng sản phẩm càng nặng thì nhiệt tỏa ra càng lớn. Nên những bộ lõi thiết bị này phải kèm theo một quạt dùng để làm mát cho bản mạch điện. Như vậy thì thời gian sử dụng bộ lõi thiết bị sẽ sử dụng được lâu hơn, thời gian bay sẽ lâu và ổn định hơn.

Những bộ lõi thiết bị bay dùng để nâng các vật nhẹ như chậu bonsai mini bay thì nhiệt lượng tỏa ra không lớn, nhưng phải có mỗ thoát khí để nhiệt độ không khí có thể trao đổi. Như vậy bộ lõi thiết bị bay sẽ ổn định hơn.