Thiết bị bay nâng được trọng lượng bao nhiêu?

Với một bộ air bonsai bay sử dụng bộ lõi thiết bị thường thì sẽ nâng được chậu cây bonsai mini với trọng lượng 300g. Với bộ lõi thiết bị bay loại tốt thì có thể nâng được vật lên đến 10kg.

Bộ lõi thiết bị để nâng cây được dùng trong nhiều mục đích. Nên trọng lượng để nâng vật ở trên cũng thay đổi theo mục đích của người sử dụng. Có những bộ lõi thiết bị sử dụng cho các chậu cây bonsai mini thì trọng lượng nâng khoảng 300g – 500g. Còn những bộ lõi thiết bị sử dụng cho mục đích giới thiệu sản phẩm thì trọng lượng nâng sẽ được nâng lên từ 1kg – 10kg. Và theo đó, giá thành của bộ lõi thiết bị này cũng thay đổi theo. Từ 1 triệu cho đến vài chục triệu một bộ lõi thiết bị.

Nhằm nâng cao chất lượng và mẫu mã cho bộ sản phẩm, thì bộ lõi thiết bị sẽ có thêm đèn led và không có đèn led để tạo thêm sự ấn tượng, trang trí cho bộ sản phẩm của người sử dụng.